contact-verificatie Domeinnamen!!

ICANN is voortdurend bezig de kwaliteit van domein- en whoisgegevens te verbeteren. Eén van de verplichte processen is het verifiëren van de eigenaar van elke gTLD-registratie: generic TLD’s zoals .com en .net, maar ook alle nieuwe gTLD’s zoals .guru, .bike en .tips.

Dit is een taak die ICANN door de registrar laat uitvoeren. Het proces dat hiervoor inricht is in het kort als volgt: zodra een nog niet geverifieerd e-mailadres wordt gebruikt voor de eigenaar van een gTLD-registratie stuurt Openprovider een e-mail aan de domeineigenaar met de vraag zijn e-mailadres te bevestigen door op een link te klikken. Als deze bevestiging niet binnen 14 dagen gedaan is, zullen de op dit e-mailadres geregistreerde domeinnamen worden bevroren (‘suspended’) en zullen ze niet meer resolven.

Bestaande domeinen

Voor bestaande domeinen zullen wij geen verificatieproces starten. Alleen als een nieuw domein met ditzelfde e-mailadres wordt geregistreerd of gewijzigd, zijn we verplicht de verificatie te starten. Verificatie wordt ook gestart als wij informatie krijgen dat het betreffende e-mailadres mogelijk niet meer in gebruik is.

Bevriezen en heractiveren

Het is van het grootste belang dat de domeineigenaar zijn e-mailadres zo snel mogelijk na ontvangst van de e-mail bevestigt. Niet bevestigen zal leiden tot het bevriezen (‘suspension’) van elke gTLD-registratie die een eigenaar heeft met dit e-mailadres. Alleen na het slagen van de verificatie kunnen de domeinen weer geactiveerd worden.

Het bevriezen van de domeinnaam betekent niet dat het domein opgeheven wordt: het domein is nog steeds geregistreerd en kan gewoon gewijzigd, verlengd of verhuisd worden. Zelfs voor een bevroren domein moet dus worden betaald.

Als 7 dagen nadat de eerste e-mail is gestuurd nog geen bevestiging ontvangen is, sturen wij een herinnering aan de domeineigenaar. Onze klant ontvangt hiervan ook een melding. Als na nogmaals 7 dagen nog steeds geen bevestiging ontvangen is worden de domeinen bevroren. Onze klant ontvangt een lijst met bevroren domeinnamen en kan de eigenaar informeren.

Als u een bevroren domeinnaam weer wilt activeren, moet eerst de registrant-verificatie worden afgerond. Neem hierbij contact op met Gielkon.

Comments are currently closed.